Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju określona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej trzeba wydać, by zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżka kursu pieniądza danego państwa, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych producentów, bowiem czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Efekty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na przyrost inflacji (droższe stają się dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrealizowana w konkretnym państwie, zachęca pozostałe państwa, będące istotnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu obrony swoich rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się zmniejszeniem ilości produktów a także usług, które można zakupić za konkretną cenę. Najczęściej jest ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem ceny danej waluty w odniesieniu do innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym do deprecjacji jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości produktu albo uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty innego kraju w przypadku ruchomych wartości walut (będzie on on kontrolowany przez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest niejednokrotnie efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym skutkiem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej waluty lokalnej, spadek wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego a także osłabienie presji inflacyjnej pod wpływem spadku ofert cenowych dóbr z importu. Negatywne skutki aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu oraz podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do kosztów pracy poza granicami.Efektem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.