Raka gruczołu prostaty można zwalczyć stosując środek medyczny na raka piersi, a środek na raka skóry może okazać się skuteczny przy leczeniu nowotworu jelita grubego. Przy założeniu, że sprawdzi się, która mutagen wywołał raka u konkretnej osoby. Gdyby polscy lekarze mogli diagnozować w taki sposób, jak koledzy z USA, pacjenci uniknęliby wyniszczającego leczenia, między innymi wykorzystywanej praktycznie na chybił chemii. Dużej grupie z takich osób uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

W zasadzie niezbyt dawno temu dzieliło się nowotwory w zależności od części ciała, które obejmowały. Diagnozowano nowotwory piersi, płuca, jelita albo jajnika. Obecnie wiadomo, iż jest to nie tylko lokalizacja, ale w głównej mierze obecność odpowiednich mutacji genowych sprawia, iż konkretny sposób leczenia może być skuteczny albo nie. Organizacja Foundation Medicine w Cambridge sprawdza nadesłane wycinki nowotworów pacjentów z całego świata analizując przy okazji wiele genów, jakie będą mogły mieć udział w rozrastaniu się raka. Dla każdego człowieka opracowuje osobny raport ukazujący dostępną wiedzę w zakresie znalezionych zmian genomowych a także wskazówki, jakiego typu medykamenty oraz z jakiego powodu da się zastosować w danej sytuacji.

W ciele letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc znaleziono 14 dni po fakcie, kiedy zakończyła bieg półmaratonowy. Pacjentka była w świetnej formie i nie widać było żadnych objawów nowotworu. Podczas wizyty u lekarza okulistyki na jaką poszła tylko po soczewki kontaktowe przekazała okuliście iż ma błyski w oczach. Ten polecił kompleksowe badania, podczas których znaleziono zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych i przerzuty do kości. Był to guz płuca w czwartym stadium. Zdawało się, że jedyną metodą leczenia będzie długotrwała a także wyniszczająca chemioterapia. Sam lekarz prowadzący przesłał jednak materiał z guza do analizy profilowania genomowego. Ustalono, że raka wywołała mutacja w genach ROS1 oraz istnieje na ten rodzaj mutacji dedykowane lekarstwo. Pomogło. Obecnie płuca Corey Wood są czyste. Cud? Nie, to sukces medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Sprawdzenie mutacji znajdujących się w próbce nowotworowej u leczonej osoby a także dobór dobrej terapii do danej sytuacji – to rewolucyjne nastawienie do zwalczania raka. Doktor Mike Pellini prezes Foundation Medicine z Cambridge na terenie Massachusetts, która takie analizy przeprowadza ocenia, że tym sposobem pacjent otrzymuje bezpieczny środek w niezbędnej dawce nastawiony na dany cel. Od chwili przesłania próbki do napisania sprawozdania mija mniej więcej 14 dni. Żeby przeprowadzić badanie niezbędna jest niewielka ilość tkanki nowotworowej. Może to zostać tkanka pobrana ostatnio do badania histopatologicznego. Efekt badania zawiera dane o najistotniejszych dla przebiegu terapii zmianach genomowych, potencjalnych terapiach celowanych, możliwych badaniach w warunkach klinicznych realizowanych przy lekach, jakie pomagają. Tego typu wiedza będzie pozwalać lekarzowi wybrać najodpowiedniejsze leczenie.